katolikwspiera.pl poleca
Ewangelizacja Góra Kalwaria
10 Misterium w Górze Kalwarii

Wstęp

Przeżyjmy to wspólnie! Od dziewięciu lat w Górze Kalwarii pod Warszawą, odbywa się jedyne na Mazowszu, wielkie uliczne Misterium Męki Pańskiej. Przed nami jubileuszowa - dziesiąta edycja, która odbędzie sie 4 kwietnia 2020 roku o godz. 19:30 na Rynku Miejskiem w Górze Kalwarii. Misterium jest dziełem angażującym lokalną społeczność, realizowanym i finansowanym przez Bractwo Misterium Męki Pańskiej a także społeczność katolicką wspierającą to wydarzenie na portalu Katolikwspiera.pl

Opis projektu

Od dziesięciu lat w Górze Kalwarii pod Warszawą, odbywa się jedyne na Mazowszu, wielkie uliczne Misterium Męki Pańskiej. Przed nami jubileuszowa - dziesiąta edycja. Misterium jest dziełem angażującym lokalną społeczność, realizowanym przez Bractwo Misterium Męki Pańskiej działające przy Sanktuarium św. Stanisława Papczyńskiego.

Ewangelizacja

Na przygotowanie i zrealizowanie tego wydarzenia składa się praca ok. 100 wolontariuszy.
Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii na stałe zagościło w kalendarzu kulturalnych i religijnych wydarzeń Mazowsza, stając się wizytówką naszego miasta w całym regionie, a także w Polsce, promując jego fascynującą historię i tradycję miasta pasyjnego. Tradycja misteryjnych przedstawień sięga tu czasów ufundowania Góry Kalwarii, czyli 350 lat wstecz. Tak więc tegoroczne Misterium wpisuje się w rocznicę 350-lecia nadania praw miejskich Górze Kalwarii, ówczesnej Nowej Jerozolimie.

Ewangelizacja

Czym jest Misterium Męki Pańskiej?
Jest widowiskiem inscenizującym opisane w Biblii wydarzenia Wielkiego Tygodnia, a więc ostatnie dni życia oraz ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa. W sferze tradycji nawiązuje ono do średniowiecznych, paraliturgicznych (związanych z wydarzeniami z kalendarza liturgicznego) ulicznych widowisk teatralnych oraz do widowisk misteryjnych, którymi słynęła Nowa Jerozolima, dzisiejsza Góra Kalwaria. W tym sensie przywołuje pamięć o wielkim dorobku i wkładzie naszego kraju w rozwój tej gałęzi sztuki dramatycznej, jak również wspiera podtrzymywanie i upowszechnianie polskiej tradycji narodowej. W wymiarze lokalnym przyczynia się do krzewienia wiedzy o osobie i dziele św. Stanisława Papczyńskiego, patrona miasta Góra Kalwaria, oraz o tradycjach religijnych obecnych na Ziemi Czerskiej. 

Ewangelizacja

Reaktywacja tradycji misteryjnych w Górze Kalwarii
Tradycja Misterium w Górze Kalwarii  została reaktywowana w 2010 r. przez Bractwo Misterium Męki Pańskiej. W aspekcie społecznym i kulturowym - wydarzenie jest adresowane do wszystkich mieszkańców miasta i gminy, regionu i przybyłych pielgrzymów z całej Polski.
W ciągu kilku lat od reaktywowania Misterium wśród mieszkańców miasta i gminy, utrwaliła się potrzeba wspólnego przygotowania i realizacji tego wydarzenia (przygotowywanie kostiumów, dekoracji, inscenizacji, warsztaty teatralne i wokalne). Można śmiało stwierdzić, że wydarzenie ma charakter wspólnototwórczy i kulturotwórczy oraz przyczynia się do aktywizacji społecznej i do zwiększenia wrażliwości artystycznej mieszkańców.

Ewangelizacja

Misterium Męki Pańskiej 2020 - nowa odsłona
Od wielu lat naszemu wydarzeniu patronuje J.E. Kardynał Kazimierz Nycz, a  starania Bractwa docenione zostały w prestiżowym konkursie „Perły Mazowsza 2018”, w którym Misterium wyróżnione zostało Perłą Kultury. W ubiegłych latach w wydarzenie to zaangażowały się setki, a dodając publiczność, dziesiątki tysięcy osób. W tym roku ze względu na przypadające jubileusze zapraszamy na Misterium w spektakularnej, wieczornej scenerii, z wykorzystaniem profesjonalnego oświetlenia dla podniesienia wyjątkowości jubileuszowej edycji. Widowisko współtworzy grający na żywo zespół muzyczny ze znanym bardem Jackiem Kowalskim, prowadzącym śpiew. 

Zapraszamy serdecznie do wsparcia tego wydarzenia poprzez wsparcie finansowe dowolną kwotą. Dzięki Twojej pomocy będziemy mogli to wydarzenie zorganizować na jak najlepszym poziomie. 

Zapraszamy też do uczestniczenia w tym wspólnym doświadczeniu wiary!

Cel

Środki zebrane podczas kampanii crowdfundingowej zostaną przeznaczone na koszty zewnętrzne związane z organizacją Misterium:

  • nagłośnienie, 
  • oświetlenie,
  • sceny,
  • dekoracje,
  • zespół muzyczny,
  • charakteryzację,
  • warsztaty dla występujących, ponieważ inwestujemy w rozwój talentów osób, które jako wolontariusze są zaangażowani w Misterium

Autor / zespół projektowy

Bractwo Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii

Bractwo Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii chce przede wszystkim wysławiać Boga Ojca w Chrystusie cierpiącym. Uważamy za potrzebę chwili, powstanie naszej wspólnoty, która w dzisiejszym świecie przepojonym konsumpcjonizmem, w kulturze, która powoli odcina się nie tylko od wiary chrześcijańskiej ale także od wartości ludzkich, będzie ukazywać wartości prowadzące człowieka do prawdziwego i jedynego szczęścia, jakim jest zjednoczenie z Bogiem. Tak rozumiemy najgłębszy sens nawrócenia chrześcijańskiego.

Ewangelizacja

Pragniemy zachęcać wszystkich do zwrócenia uwagi na wartość życia Ewangelią, wartość ascezy oraz wyrzeczenia, przez które możemy odnaleźć się pełniej w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, by w Nim rozpoznać do końca tajemnicę własnego człowieczeństwa (Jan Paweł II, Redemptionis donum). W kontekście współczesnej kultury, która zatraciła sens ludzkiego cierpienia, chcemy też zwrócić uwagę na wartość cierpienia, które może mieć, nie tylko dla konkretnego człowieka, ale i dla całego społeczeństwa, pozytywne znaczenie, gdyż może stać się formą uczestniczenia w zbawczym cierpieniu Chrystusa i w radości Jego Zmartwychwstania, a więc siłą, która uświęca i buduje Kościół (Jan Paweł II, Christifideles laici).

Zauważamy również, że nasze Bractwo będzie mogło łatwiej dotrzeć ze swoim przesłaniem do wszystkich wierzących, przypominając im, iż włączeni w Chrystusa przez chrzest, jesteśmy latoroślami Krzewu Winnego i winniśmy troszczyć się o siebie nawzajem w duchu braterskiej miłości. Duchowe uczestnictwo w Bractwie pomoże ukazać wszystkim wierzącym, iż jako bracia w wierze mamy dostrzegać w drugim człowieku oblicze Chrystusa i brata, którego mamy kochać i któremu mamy służyć (Jan Paweł II, Familiaris consortio).

Nagrody

#1 -  20 zł. lub więcej - podziękowanie mailowe. Bez limitu.

#2 - 100 zł. lub więcej - podziękowanie mailowe, cyfrowy certyfikat współtwórcy dzieła Misterium. Bez limitu.

#3 - 200 zł. lub więcej - podziękowanie mailowe, list z podziękowaniami i drukowany certyfikat współtwórcy dzieła Misterium. Bez limitu.

#4 - 500 zł. lub więcej -  podziękowanie mailowe, list z podziękowaniami i drukowany certyfikat współtwórcy dzieła Misterium, nazwisko darczyńcy na końcu filmu z Misterium. Bez limitu.

#5 - 1000 zł. lub więcej - podziękowanie mailowe, list z podziękowaniami i drukowany certyfikat współtwórcy dzieła Misterium, nazwisko darczyńcy na końcu filmu z Misterium, album z Misterium z autografami Jacka Kowalskiego i reżysera Łukasza Głodka. Bez limitu.

#6- 5000 zł. lub więcej - podziękowanie mailowe, list z podziękowaniami i certyfikat Patronów Misterium, możliwość umieszczenia imienia i nazwiska, nazwy firmy, logo na stronie www.kalwaria-mazowsza.org w zakładce "Patroni Misterium", nazwisko darczyńcy na końcu filmu z Misterium, album z Misterium z autografami Jacka Kowalskiego i reżysera Łukasza Głodka. Limit nagród 3/3.

#7 - 10 000 zł. lub więcej - podziękowanie mailowe, list z podziękowaniami i certyfikat Mecenasa Misterium, możliwość umieszczenia imienia i nazwiska, nazwy firmy, logo na stronie www.kalwaria-mazowsza.org w zakładce "Mecenasi Misterium", nazwisko darczyńcy na końcu filmu z Misterium, album z Misterium z autografami Jacka Kowalskiego i reżysera Łukasza Głodka, możliwość udziału w Misterium jako statysta w stroju. Limit nagród 2/2.

Dlaczego chcemy zrealizować ten projekt?

Ewangelizacja

"Misterium Męki Pańskiej jest widowiskiem. Od średniowiecza takie widowiska przyciągały tłumy i bywały inscenizowane z rozmachem, ale i bez zapominania o tym, że są to jednak widowiska specyficzne. I nie wystarczy powiedzieć, że nabożne. Bo uczestnicy ich identyfikują się z czasami i miejscem, które mają przedstawiać, zasugerować, uzmysłowić — po to, aby naprawdę powtórnie przeżyć wydarzenia Wielkiego Tygodnia. Czyli być Tam, z Jezusem." - Jacek Kowalski

Misterium Męki Pańskiej to wspólne duchowe doświadczenie, które jednoczy ludzi w okół cierpiącego Zbawiciela. Chcemy uzmysłowić sobie wartość męki naszego Pana. Przeżyjmy to wspólnie!

Zaufaj i działaj

Doradzamy, jak przygotować projekt i przeprowadzić kampanię.
Doradzamy, jak przygotować projekt i przeprowadzić kampanię.
Wspieraj wygodnie wybraną metodą płatności.
Wspieraj wygodnie wybraną metodą płatności.
Na każdym kroku transakcji dbamy o Twoje bezpieczeństwo.
Na każdym kroku transakcji dbamy o Twoje bezpieczeństwo.